Allmänna villkor

1. Villkor

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund” eller “Du”) gör en beställning via madebyloft.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  Avtal ingås mellan Kund och Made by LFT AB, org. nr. 559144-3998, (”Made by Loft”).

1.2 För att kontakta oss, se madebyloft.se/contact-us

 

2. Våra Produkter

2.1 Bilderna på Produkterna på vår sida är endast illustrativa garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering

2.2. Alla våra Produkter är handgjorda och därför har alla storlekar, vikter, kapaciteter, dimensioner och mått som anges en tolerans (avvikelse) på 5 %.

2.3 Produktens förpackning kan variera från det som visas på bilderna på vår sida.

2.4 Alla Produkter som visas på vår sida är i mån av tillgång. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om den Produkt du beställt inte är tillgänglig och vi kommer inte att behandla din beställning om den gjorts.

2.5. Du är införstådd med att våra Produkter endast är avsedda för hushållsbruk och inte har klädsel eller andra material avsedda för kommersiellt bruk.

3. Avtal och beställning

3.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Made by Loft skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Made by Loft. I enskilda fall kan Made by Loft neka en beställning.

3.2 Made by Loft lämnar – direkt i samband med att Kunden gör sin beställning på Webbplatsen – en orderbekräftelse med mer detaljerad information om leveranstider. En beställning kan endast bekräftas om Made by Loft kan fastställa Kundens uppgifter. Vi uppmanar Kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med vår kundtjänst på info@madebyloft.se

3.3 Om vi inte kan leverera en Produkt, t.ex. för att Produkten inte längre är tillgänglig eller p.g.a. fel i priset på vår sida kommer vi informera dig om detta via e-post och kommer inte att hantera ditt köp.  Om du redan har betalat för Produkterna kommer vi återbetala hela beloppet så snart som möjligt.

 

4. Ångerrätt

4.1 Vi hoppas att Kunden alltid ska bli nöjd med sin beställning men skulle Kunden av någon anledning ångra sig så har Kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Made by Loft detta inom 14 dagar från att denne eller någon av Kunden angiven person tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Kunden står själv för returfrakten.

4.2 Om du som Kund vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till info@madebyloft.se om sitt beslut att utöva ångerrätten. Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

4.3 Made by Loft betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Made by Loft tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Made by Loft får dock avvakta med återbetalning tills Made by Loft tagit emot varan eller till dess Kunden kan visa att varan har skickats tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig som Kund via det betalningsalternativ som Kunden ursprungligen valt vid köptillfället, förutsatt att något annat inte överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

4.4 För att utnyttja ångerrätten ska du:

  1. (a) se till att Produkterna finns tillgängliga för avhämtning så snart som möjligt, och allra senast 14 dagar efter datumet då du meddelat oss att du ångrat dig.  Vi produkterna hämtar Produkterna på den adress dit de levererades och vi kontaktar dig för att ordna returfrakten.
  2. (b) Se till att varan returneras omonterad, i  originalskick och i originalemballage. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelat Made by Loft att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt. Vid frågor kring returfrakten kan Kunden kontakta oss på info@madebyloft.se.

4.5 Vi återbetalar beloppet på samma sätt som du betalat för Produkten.

4.6 Vid utnyttjande av ångerrätten har Made by Loft rätt att göra ett avdrag till följd av varans värdeminskning om den till exempel använts eller om originalemballaget saknas.  Därför är det en god idé att spara orginalförpackningen under ångertiden.

  • Produkt OK med originalemballage – Hela beloppet återbetalas
  • Produkt ej OK med originalemballage – Min. 50% värdeminskning av inköpspriset
  • Produkt OK utan originalemballage – 30% värdeminskning av inköpspriset
  • Produkt ej OK utan originalemballage – Min 50% värdeminskning av inköpspriset

4.7 Made by Loft skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Efter en granskning av varans skick tar Made by Loft ett preliminärt beslut gällande eventuell värdeminskning.

 

5. Garanti och reklamation

5.1 Kund har alltid ett års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta kundservice enligt vad som anges på Webbplatsen. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

 

6. Leverans

6.1 Din beställning kommer att levereras det leveransdatum som anges på betalsidan och i din beställningsbekräftelse, såvida inte det sker en Omständighet utanför vår kontroll.  Om vi inte kan leverera till det beräknade leveransdatumet på grund av en sådan omständighet kommer vi att kontakta dig med ett nytt beräknat leveransdatum.

6.2 Så snart Produkten är redo att levereras så kontaktar vi dig via telefon eller e-post på den kontaktuppgifter som du uppgett vid beställningen.

6.3 Standardleverans till Storstockholm ingår i Produktpriset. För leverans utanför Stockholmsområdet så kontakta vår kundtjänst på info@madebyloft.se.

6.4 Vår standardleverans innefattar leverans till tomtgräns/trottoarkant. Vi kan tyvärr inte hantera trappor med vår standardleverans.

6.5 Premiumleverans innebär samma vilkor som för Standardleverans till anvisad önskad plats och att en extra person följer med föraren vid leveransen och bär in varan till önskad plats i hemmet. Premiumleveranser lämnas inte utanför ditt hus eller hos grannar eller barn.

6.6 Du måste undersöka Produkten när den levereras innan du skriver under för att bekräfta leveransen.

6.7 Om vi inte kan leverera varan till dig på grund av omständigheter inom din kontroll (till exempel att du inte är närvarande vid leveransadressen inom den tilldelade tidsluckan), kommer vi att kontakta dig för att ordna en ny leverans

6.8 Produkterna kommer att vara ditt ansvar från slutförandet av leveransen.

 

7. Pris på Produkter och leveransavgifter

7.1 Priserna på Produkterna är de som står angivna på vår sida. Made by Loft reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Made by Loft rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

7.2 Priserna kan ändras från gång till gång, men ändringar påverkar inte någon beställning som vi har bekräftat med en Betalningsbekräftelse.

7.3 Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

 

8. Betalning

8.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Avgifter för transport för hemleverans anges separat. Kunden kan betala sitt köp på sätt som anges på Webbplatsen. Made by Loft förbehåller sig rätten att inte alltid kunna erbjuda alla betalsätt, alternativt kunna ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

8.2 Betalning för Produkter och alla tillämpliga leveransavgifter anges i sin helhet vid beställning.

 

9. Ändring av Villkoren

9.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändrings av dessa Vilkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren, alternativt 30 dagar efter att vi informerat Kunden om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen för att bli informerad om eventuella ändringar. ingar i relevanta lagar och lagstadgade krav.
9.2 Varje gång du beställer Produkter från oss är det de Villkor som då var i kraft som gäller i Avtalet mellan Made by Loft och dig

 

10. Tillämplig lag

10.1 Dessa villkor regleras av svensk lag. Alla tvister kommer att ligga under Stockholms tingsrätt.

 

11. Vårt ansvar om du är ett företag

Denna punkt gäller endast om du är företagskund.

11.1 Vi levererar endast produkterna för internt bruk av ditt företag och du godkänner att du inte använder produkten för återförsäljning.

11.2 Vi kommer under inga omständigheter att vara skyldiga till dig, oavsett om det är kontrakt, skada (inklusive försumlighet), åsidosättande av lagstadgad tull eller på annat sätt som uppkommer under eller i samband med kontraktet för:

(a) förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter

(b) förlust eller korruption av data, information eller programvara

c) förlust av affärsmöjlighet

d) förlust av förväntade besparingar

e) förlust av goodwill eller

f) Indirekt eller följdskada.

11.3 Vårt ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med Kontraktet, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt, får under inga omständigheter överstiga 100% av priset på produkterna.

11.4 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor ger vi ingen representation, garantier eller åtaganden i förhållande till Produkterna. Eventuell representation, villkor eller garanti som kan vara underförstådd eller införlivad i dessa Villkor enligt lag, gemensam lag eller på annat sätt utesluts i den utsträckning som lagen tillåter. Vi är i synnerhet inte ansvariga för att produkterna är lämpliga för era ändamål.

 

12. Vårt ansvar om du är en konsument

12.1 Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada du lider som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa Villkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av vårt brott eller om de övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då vi ingått kontraktet.

12.2 Vi tillhandahåller endast Produkterna för privat och privat bruk. Du godkänner att du inte använder produkten för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, inklusive uthyrning på kort och lång sikt, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av verksamhet möjlighet.

12.3 Vi ansvarar inte för eventuella misslyckanden med att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt ett avtal som orsakas av en händelse utanför vår kontroll. En händelse utanför vår kontroll definieras nedan i avsnitt 12.4.

12.4 En händelse utanför vår kontroll innebär en handling eller händelse utöver vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsning några åtgärder, inaktioner eller förseningar hos våra tillverkare och leverantörer, strejker, lock-outs eller andra industriella åtgärder från tredje part, civila uppror, upplopp, invasion , terroristattacker eller hot om terrorattacker, krig (oavsett om de är deklarerade eller inte) eller hot eller förberedelser för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sänkning, epidemi eller annan naturkatastrof eller misslyckande av offentliga eller privata telenät eller omöjlighet med användningen av järnvägar, frakt, flygplan, motorfordon eller andra former av offentlig eller privat transport.

12.5 Om en händelse utanför vår kontroll sker som påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt ett kontrakt:

(a) vi kommer att kontakta dig så snart som rimligt möjligt att meddela dig, och

(b) våra förpliktelser enligt ett kontrakt kommer att avbrytas och tiden för utövandet av våra skyldigheter kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter händelsen utanför vår kontroll är över.

 

13. Kommunikation mellan oss

13.1 När vi i dessa Villkor hänvisar till ”skriftligt” kommer detta att inkludera e-post.

13.2 Om du är konsument:

(a) För att avbryta ett kontrakt i enlighet med din lagliga rätt att göra det, måste du kontakta oss skriftligen. Du kanske vill behålla en kopia av din avbokningsanmälan för dina egna poster. Om du skickar oss ditt avbokningsmeddelande via e-post, är din avbokning effektiv från det datum du skickade oss e-postmeddelandet.

(b) Om du vill kontakta oss skriftligen av någon annan anledning, kan du skicka detta till oss genom att skicka ett mail till info@madebyloft.se.

13.3 Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen, gör vi det via e-post eller via förbetalt inlägg till den adress du lämnar till oss i din order.

13.4 Om du är en affär, var vänlig och observera att alla meddelanden som du eller oss har meddelat oss, kommer att anses vara mottagna och korrekt betjänas omedelbart när de publiceras på vår webbplats, 24 timmar efter det att ett e-mail har skickats eller tre dagar efter det att boken skickats ut. För att bevisa tjänsten av ett tillkännagivande kommer det att vara tillräckligt att bevisa att det i en skrivelse var ett sådant brev riktigt adresserat, stämplat och placerat i posten och, vid ett e-postmeddelande, att sådan e- mail skickades till adressatens angivna e-postadress. Bestämmelserna i denna klausul ska inte tillämpas på tjänsten av några förfaranden eller andra handlingar i alla rättsliga åtgärder.

 

14. Användning av vår webbplats

14.1 Åtkomst till vår webbplats

(a) Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på det, alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbruten. Tillgång till vår webbplats är tillåten tillfälligt. Vi kan upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller någon del av vår webbplats utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för dig om vår webbplats inte är tillgänglig för någon tid eller för någon period av någon anledning.

(b) Du är ansvarig för att alla arrangemang är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till vår webbplats.

(c) Du är också ansvarig för att alla personer som kommer åt vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra gällande villkor och att de överensstämmer med dem.

 

15. Immateriella rättigheter

(a) Vår status (och det för några identifierade bidragsgivare) som upphovsmän av innehåll på vår webbplats måste alltid erkännas.

(b) Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att få tillstånd att göra det från oss.

(c) Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter eget val, returnera eller förstöra några kopior av materialet du har gjort.

 

16. Begränsning av vårt ansvar i samband med din användning av vår webbplats

(a) I den utsträckning som lag tillåts utesluter vi alla villkor, garantier, föreställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på det, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått.

(b) Vi kommer inte att vara ansvarig för någon användare för förlust eller skada, oavsett om det föreligger kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:

användning av eller oförmåga att använda vår webbplats eller

användning av eller förlita sig på innehåll som visas på vår webbplats.

Om du är en företagsanvändare, var vänlig notera att vi i synnerhet inte är ansvariga för:

förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter;
avbrott i verksamheten;
förlust av förväntade besparingar;
förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
eventuell indirekt eller följdskada eller skada.

(c) Om du är konsumentanvändare, var vänlig notera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat och privat bruk. Du godkänner att du inte använder vår webbplats för kommersiella eller kommersiella ändamål, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

(d) Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som orsakas av ett virus, distribuerat avslag mot beteende eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till nedladdning av innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

(e) Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade på vår webbplats. Sådana länkar bör inte tolkas som en godkännande av oss av de länkade webbplatser. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå på grund av din användning av dem.

f) Begränsningar och uteslutningar av ansvarsanspråk som gäller för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter av oss till dig framgår av klausul 14 och 15 ovan.

 

17. Länkar till vår webbplats

(a) Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och juridiskt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

(b) Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att du föreslår någon form av associering, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.

(c) Du får inte skapa en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

(d) Vår webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan.

(e) Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingstillstånd utan föregående meddelande.

(f) Om du vill använda innehåll på vår webbplats annat än vad som anges ovan, kontakta info@madebyloft.se

17.1 Tredje parts länkar och resurser på vår webbplats

(a) Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast till din information.

(b) Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

 

18. Andra viktiga villkor

18.1 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor.

18.2 Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi samtycker skriftligen.

18.3 Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att tillämpa någon av dess villkor, oavsett om de är kontrakt eller på annat sätt.

18.4 Var och en av paragraven i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller otillåtbar, kommer de övriga styckena att förbli fullt i kraft.